София Ринг Мол

Местоположение
София, България
Площ
Площ на терена - 65 000 m²; РЗП - 180 000 m²; Търговска площ - 70 000 m²; Паркинг за посетители - 2 000 паркоместа  
Година
2010 г.
Инвеститор
София Саут Ринг Мол ЕАД

Главен проектант: L35, Испания

Местен проектантски екип: Skica Studio, България


Търговски комплекс „София Ринг Мол” е част от цялостен устройствен проект за развитие на зоната, разположена между Околовръстен път и лифтена станция „Симеоново“. Според градоустройствената концепция територията на проекта (~280 дка) е разделена на четири зони: търговска, смесена, паркова и жилищна. Разположението на Търговската зона в непосредствена близост до основните пътни артерии осигурява удобен автомобилен достъп до подземните паркинги, като едновременно представлява естествена преграда за шума от Околовръстен път.
Голямата денивелация на терена по естествен път подсилва функционалното разделяне на комплекса – към Околовръстен път остава зареждането на Мола, както и основните автомобилни входове, а към Витоша и ИКЕА се развиват пешеходните пространства с големи тераси на ресторантите и кафенета.

Зеленината от парка и около Мола прониква и в сградата – в пасажите са разположени зони за почивка с пейки, дървен под и разнообразна растителност, както и детски кътове с пързалки и зони за игра.

Богато осветените пространства и подобните на дървета колони в остъклените атриуми премахват усещането за затворено пространство. Слънчевата светлина прониква свободно и хвърля интересни сенки по фасадите на магазините.

Първото от двете основни търговски нива има пешеходна връзка с магазин ИКЕА в източната си част, като акцентът е разположен в западния край на търговската улица – площадно пространство, наречено „Fashion Court” - моден център. Второто търговско ниво е отворено към планината посредством остъклените обеми на атриумите, терасите и пешеходните входове откъм парка и бъдещата жилищна зона. Акценти тук са множеството ресторанти и кафенета, кино залите и т.н. „Food court” - зона за хранене, богато остъклена и ориентирана към зелената градина с кътове за игра и ИКЕА. Силуетът към околовръстния път е затворен, но не и студен – сградата отстъпва по нива, като по този начин височината й не действа като плътна стена. Фасадата играе ролята и на рекламно пано, по което са изписани имената на основните вериги, които присъстват в Мола. Зелената полоса, която отделя локалата на Околовръстен път от вътрешната улица, допълнително смекчава силуета и частично скрива зоната за зареждане. Силуетът към планината е с човешки мащаб и създава уютна среда за посетителите, решили да се разходят в парка или да поседят на терасите. Извън бялата плетеница на остъклените фасади, напомняща клони на дърво, плътните плоскости на магазините са прорязани от стъклени шлицове, а каменната облицовка прави връзката с околното пространство по-хармонична. Скоро в близост до ИКЕА ще се издига още един тотем – стъклена кула с надпис „София Ринг“.

Харесва ли ви този проект?