Магазин за спортни стоки Декатлон

Местоположение
София, България
Площ
Площ на парцела: 27 142 m2;Разгъната Застроена Площ: 8 904 m2;Застроена Площ: 4 528 m2;
Година
2012 г.
Инвеститор
Спортис ИММО ЕООД

ДЕКАТЛОН е магазин за спортни стоки, част от европейска верига с повече от 650 магазина, като това е първият такъв обект в България. Проектът е разработен от СКИЦА Студио, съвместно с архитектурно бюро Беязов и Син, на база виза за проектиране – част от Подробен Устройствен План за квартал 10, разработен също от СКИЦА. Настоящата разработка обхваща първи етап от изграждането на магазина. За втори етап се предвижда разширяване на сградата на запад с около 4000 квадратни метра. В процеса на предпроектни проучвания, СКИЦА е и консултант на възложителя по отношение на подходи и достъп. Разработени са схеми, тримерни погледи и груби анимации, показващи ситуирането на сградата, видимостта и подходите към нея. Имотът, в който е разположен магазина, се намира на околовръстен път, непосредствено след София Ринг Мол и ИКЕА, с директен достъп от локалното платно. Сградата е ситуирана в югоизточната част на имота, използвайки в пълна степен преимуществата на терена. Проектът предвижда изграждането на двуетажен обем като приземния етаж е изцяло открит от три страни и е предназначен за паркиране. На първия етаж е разположена търговската част с всички прилежащи площи и помещения.

Харесва ли ви този проект?